DỊCH VỤ MAKE UP

CHUNCHIN STUDIO

MAKE UP CÔ DÂU NGÀY CƯỚI

 • Giá: 1.900.000
 • Dặm mặt, thay tóc trong buổi: 800.000

MAKE UP CÔ DÂU HÔN PHỐI

 • Giá: 1.400.000

XUẤT GIÁ

 • Giá: 1.000.000

NHÓM HỌ

 • Giá: 1.000.000

MAKE UP BÀ SUI

 • Giá: 500.000

MAKE UP TIỆC

 • Giá: 400.000

Get in Touch

Follow our latest stories.

  CHUNCHIN STUDIO HIỂU RẰNG MỖI CẶP ĐÔI ĐỀU CÓ CÂU CHUYỆN TÌNH ĐẶC BIỆT, HÃY ĐỂ CHÚNG TÔI LƯU TRỮ NHỮNG KỶ NIỆM ĐÁNG NHỚ NHẤT CỦA BẠN.

  Instagram

  @ ChunChinStudio

  Follow Us

  info@chunchinstudio.com